Financiën

Nieuw beleid, gehonoreerde wensen

In deze begroting zijn autonome ontwikkelingen en enkele dekkingsmaatregelen opgenomen.

Het bestuursakkoord 2022-2026 'Voor nu, Voor later, Voor elkaar' werken we uit in een uitvoeringsprogramma. In deze Begroting 2023 hebben we de concrete ambitie en gevolgen van het bestuursakkoord toegelicht als voorgenomen beleid bij de betreffende beleidsproducten. Met uitzondering van twee concrete onderdelen (bibliotheek en Meerse Plas) is de financiële vertaling voor de begroting hier nog niet aan gekoppeld.

De eerste doorkijk naar de gevolgen voor de begroting en welke dekkingsmiddelen hiervoor beschikbaar zijn, maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma. Ook betrekken we hierbij de incidentele voordelige begrotingssaldi in de jaren 2023-2025.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2022 16:38:49 met de export van 10/26/2022 14:44:17